Dit betekent vrijheid voor mij


Robert Schmitz

Robert Schmitz

Vrijheid betekent voor mij dat je openlijk kunt zijn wie je wilt zijn en je kunt laten leiden door idealen en ambitie, in plaats van door angst, onderdrukking of geweld.

Sharon Walraven

Sharon Walraven

Vrijheid is het belangrijkste goed in onze samenleving en zeker niet vanzelfsprekend. Het is geen vaststaand gegeven, maar continu in beweging.

Mathieu Segers

Mathieu Segers

Dankzij de bevrijding hebben we een vrije en open samenleving, waarin vrijheid centraal staat. Om die verworvenheden te behouden is dagelijks onderhoud nodig. Het vieren van de bevrijding kan daarvoor nieuwe energie en creativiteit vrijmaken.

Esther Damman

Esther Damman

Bevrijding is voor mij als een grote poort die open gaat en toegang biedt tot een bruisend, drukbezocht dorpsplein, waar echt geleefd wordt. Waar mensen met elkaar in contact komen, elkaar liefhebben en bonje trappen. Vrijheid leidt tot het volle leven, met eigen keuzes die in vrijheid worden gemaakt. Is er geen vrijheid, dan rest enkel een soort overleven.

Herman Kaiser

Herman Kaiser

Voor mij betekent 75 jaar bevrijding dat we samen blijven werken aan een waardevolle samenleving, waarin we oog hebben en houden voor de bijdrage die anderen leveren. De kracht van vrijheid en democratie bestaat uit de erkenning en waardering voor iemands bijdrage, of hij of zij nu uit Limburg komt of niet.

Brigitte van Eck

Brigitte van Eck

Voor mij betekent 75 jaar Bevrijding vooral dat we blij en dankbaar mogen zijn dat we in deze tijd leven. Maar de vrijheid die we nu genieten, is tegelijkertijd relatief. Voor mij betekent vrijheid dat je helemaal jezelf kunt zijn, ongeacht je afkomst, geloofsovertuiging of geaardheid. Dat kan nog niet iedereen overal, zowel niet internationaal als nationaal en lokaal. We zijn er dus nog lang niet!

Petra Ritzen

Petra Ritzen

Voor mij is vrijheid de zuurstof van het leven. Het stelt ons in staat om vrij en kritisch na te denken. Dit moeten we ontzettend goed bewaken, zeker in deze tijd waarin mensen neigen om achter onverdraagzame leiders aan te lopen. Vrijheid is kwetsbaar en kostbaar; daar moeten we ons bewust van zijn!

John Monsewije

John Monsewije

Het beleven van grenzeloze vrijheid is van onschatbare waarde. 75 jaar bevrijding moet een voortdurende bron van inspiratie voor iedereen zijn.

Hayat Barrahmun

Hayat Barrahmun

Voor mij betekent vrijheid verdraagzaamheid, dankbaarheid en leven zonder angst. Laten we de ander de ruimte geven. Of iemand anders is, denkt of eruit ziet dan jijzelf, dat zou niet iets moeten uitmaken. Toon belangstelling, verdiep je in de beweegredenen of de achtergrond van de ander. Heb respect voor elkaars verschillen.

Giel Braun

Giel Braun

Voor mij betekent bevrijding het afleggen van het juk van de vijand en een terugkeer naar de vrijheid van meningsuiting, religie, politieke voorkeur en seksuele oriëntering. Het beste recept voor vrijheid is respect tonen voor anderen.

Limburg 75 jaar bevrijding logo 365 x 365