Wensen voor het nieuwe vieren


Elk lid van het comité spreekt zijn wens uit voor het nieuwe vieren. Tijdens de ideeën-avonden op 22 en 29 oktober aanstaande worden alle ideeën vanuit Limburg gedeeld met het comité en met elkaar.

Robert Schmitz

Robert Schmitz

Ik hoop op nieuwe ideeën die we nog niet gezien hebben, die mensen activeren en waardoor ze ook echt iets beleven. Zodat we de impact van de geschiedenis daadwerkelijk gaan voelen; dieper dan alleen de verhalen die we in de geschiedenisboeken vinden. Zodat we ons in vroeger kunnen verplaatsen.

Sharon Walraven

Sharon Walraven

Ik zou het geweldig vinden als er een groots event komt, waar zoveel mogelijk bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je gelooft en waar je voor staat: Niemand wordt buitengesloten, iedereen kan meedoen!

Mathieu Segers

Mathieu Segers

Het zou mooi zijn als er ideeën worden ingediend, waarmee verschillende generaties Limburgers met elkaar verbonden kunnen worden in het vieren van de bevrijding. Vormen waarmee de herinnering en de lessen van een gebeurtenis die steeds verder van ons af staat toch levend gehouden kunnen worden.

Esther Damman

Esther Damman

Ik hoop op ideeën die zorgen voor nieuwe ontmoetingen tussen mensen. Als je elkaar echt ontmoet, dan ontstaan begrip en respect vanzelf, denk ik. En laten we die vrijheid ook echt intens vieren! Vol genieten, voelen, beleven...

Herman Kaiser

Herman Kaiser

Ik hoop op ideeën die het gesprek over de betekenis van vrijheid gaande houden. Niet alleen voor jongeren, die de oorlog alleen maar kennen uit verre verhalen, maar juist samen mét hen.

Brigitte van Eck

Brigitte van Eck

Ik laat mij graag verrassen, wat betreft de ideeën. Ik hoop dat het ons lukt om jongeren te prikkelen om mee te doen. Het is belangrijk dat de komende generaties ook actief worden in het herdenken en vieren van onze vrijheid.

Petra Ritzen

Petra Ritzen

Ik zou het leuk vinden als ook veel jongeren met ideeën komen. Ik vind het namelijk belangrijk dat we ons ook vandaag de dag ervan bewust zijn waarom we vrijheid vieren. Niet alleen de generaties die de oorlog meegemaakt hebben of familie hebben die deze tijd hebben doorstaan. De bevrijding is een belangrijk moment, waar we met mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving bij moeten stilstaan. Daarbij is ook de taal van jongeren ongelooflijk belangrijk.

John Monsewije

John Monsewije

Als onderwijsman reken ik op scholen die met mooie ideeën komen, die enerzijds teruggrijpen op het verleden, maar die ook naar de toekomst kijken. Die oog hebben voor situaties en problemen elders in de wereld, waar vrijheid niet zo vanzelfsprekend is als hier. Ideeën ook, die onze ligging ten opzichte van Duitsland en België en de bijzondere relatie die tussen deze landen is ontstaan na de oorlog, in ogenschouw nemen.

Hayat Barrahmun

Hayat Barrahmun

Ik zou het super vinden als er een beweging op gang komt, van Noord- tot Zuid-Limburg. En dat zo de betekenis van vrede en vrijheid wordt doorgegeven. Initiatieven die de urgentie van vrede en vrijheid duidelijk maken en onderling raakvlakken met elkaar hebben en die door de hele maatschappij heen verbindingen leggen. Zoveel mogelijk mensen zouden zich in die initiatieven moeten herkennen zodat ze zich ook betrokken voelen, erbij willen zijn en zelfs getriggerd worden om ook zelf iets te doen. Kortom, initiatieven die ertoe leiden tot het gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid.

Giel Braun

Giel Braun

Het zou mooi zijn als er ideeën worden ingediend die ons bewust maken dat er in veel gebieden in de wereld juist geen sprake is van vrijheid. Ik hoop dat jongeren met ideeën komen, die hen en hun leeftijdsgenoten helpen om dat bewustzijn te versterken. Zodat we onze vrijheid meer waarderen en met elkaar delen en dat we onze ogen niet sluiten voor de rest van de wereld.

Limburg 75 jaar bevrijding logo 365 x 365