Be­vrij­ding Lim­burg leeft enorm


Het feit dat Limburg bijna 75 jaar geleden in een half jaar tijd werd bevrijd van de onderdrukker leeft enorm. Er zijn tijdens twee ideeënavonden in Venlo en Kerkrade door jong en oud bijna honderd ideeën gedeeld om dit feit te herdenken en te vieren en vooral om dit door te geven aan toekomstige generaties.

Dit meldt oud-burgemeester Herman Kaiser, voorzitter van het burgercomité 75 jaar Bevrijding Limburg. Dit comité gaat het College van Gedeputeerde Staten adviseren bij het toekennen van de subsidies.

De ideeën lopen zeer uiteen; van het naspelen van de bevrijding met oude legervoertuigen, veldhospitaals en tanks tot concerten en (jeugd)theater, verhalen, dagboeken en voorwerpen van opa en oma, films en documentaires, info-borden, apps, wandelroutes langs vliegtuigwrakken tot verbroederingsfeesten.

De plannen werden afgelopen week door de indieners mondeling toegelicht op twee openbare ideeënavonden in Venlo en Kerkrade. Daarbij kon iedereen kennismaken met elkaar en met elkaars ideeën. Door leden van het comité en de indieners werden direct verbanden gelegd voor mogelijke samenwerking of gezamenlijke uitwerking van de ideeën.

Er is chemie tussen verschillende ideeën ontstaan, zegt Kaiser.

De indieners van provinciale plannen kunnen in aanmerking komen voor financiële steun bij het verwezenlijken van hun idee. Hiertoe kunnen zij tot 30 november een verzoek bij de Provincie Limburg indienen. Het burgercomité ziet erop toe dat deze plannen in een groter geheel passen, innovatief zijn en zich richten op toekomstige generaties. Voor lokale projecten kan men terecht bij de gemeenten. 
Limburg was tijdens de Tweede Wereldoorlog de eerste Nederlandse provincie, die vanaf september 1944 door geallieerde legers werd bevrijd van de Duitse bezetter. Het aantal mensen dat dit heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. De Provincie Limburg vindt het belangrijk om de herinnering daaraan levend te houden en door te geven aan toekomstige generaties.

Zolang we blijven herdenken, herhaalt de geschiedenis zich niet, aldus Kaiser.