Co­mi­té vie­ring 75 jaar be­vrij­ding Lim­burg (2019/​2020) van start


Gedeputeerde Staten van Limburg hebben ingestemd met de samenstelling van het onafhankelijk provinciaal comité voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2019 en 2020. De heer Herman Kaiser (64) heeft hiervoor als regisseur en voorzitter van het comité, een voorstel gedaan. Het comité is wat leeftijd, geslacht, achtergrond en spreiding over de provincie betreft, divers van samenstelling.

Samenstelling comité

  • Mevrouw Hayat Barrahmun, Venlo, advocate en partner Boels Zanders Advocaten
  • De heer Giel Braun, Randsdaal, ondernemer Koobra Invest
  • Mevrouw Marit Brugman, Venray, youtuber
  • Mevrouw Brigitte van Eck, Weert, directeur Munttheater Weert
  • Mevrouw Esther Damman, Maastricht, eigenaar Jesaijes Communicatie
  • De heer John Monsewije, Heerlen, voorzitter College van Bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
  • Mevrouw Petra Ritzen, Sittard, docente levensbeschouwing
  • De heer Mathieu Segers, Maastricht, hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis Maastricht University
  • De heer Robert Schmitz, Munstergeleen, student, actief in jongerenwerk
  • Mevrouw Sharon Walraven, Brunssum, Nederlands rolstoeltennisster (Paralympische zomerspelen dames dubbelspel: Sydney 2000 – Zilver, Beijing 2008 – Goud)

Taken

Het comité zal het College van Gedeputeerde Staten adviseren over de provinciale kaders waarmee de subsidieaanvragen in het kader van 75 jaar bevrijding getoetst kunnen worden evenals over de subsidieaanvragen (initiatieven van derden) zelf. Het comité houdt daarbij zicht op een evenwichtige samenstelling en regionale verdeling van het programma. Desgewenst jaagt het comité onderdelen die in de programmering achterblijven aan. 
Ook houdt het comité zicht op de Zuid-Nederlandse, landelijke- en internationale ontwikkelingen en activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding en betrekt ze deze bij het advies. Tot slot kan het comité, desgevraagd, het provinciaal bestuur van Limburg bij diverse plechtigheden in het kader van 75 jaar bevrijding representeren.

Limburg viert 75 jaar bevrijding

Limburg wil in 2019/2020 een actieve bijdrage leveren aan 75 jaar bevrijding in Nederland. Er wordt een passende invulling gegeven aan het kroonjaar. Een invulling die past bij de traditie van eren en gedenken, maar die tevens oog heeft voor de toekomst en actualiteit van herinneren en vrijheid. Te beginnen op 12 september 2019 in Mesch (gemeente Eijsden-Margraten) het eerste Nederlandse dorp dat bevrijd werd.

Brainstorm als uitgangspunt

Tijdens een brainstormsessie op 29 januari jl. is er met zo’n 70 vertegenwoordigers uit de Limburgse samenleving van gedachten gewisseld over de elementen die essentieel zijn voor de invulling van deze viering. In deze sessie hebben de deelnemers belangrijke thema’s benoemd die een plek moeten krijgen in het programma, zoals: het betrekken van de jeugd op een eigentijdse manier, het blijven herdenken bij het vieren van vrijheid, ooggetuigen bij de viering nadrukkelijk betrekken, inhoud geven aan de waarde van vrijheid in de huidige samenleving, aandacht hebben voor nieuwe en andere missies.