Expositie 'Bevrijding van Limburg' te leen!


In het kader van 75 jaar bevrijding in Limburg stelt provincie Limburg een aantal exposities, in de vorm van 15 rolbanners, ter beschikking. Deze banners omschrijven de bevrijding van Limburg en zijn voor korte periodes, op basis van bruikleen, beschikbaar voor partijen die een activiteit organiseren omtrent de 75-jarige bevrijding van Limburg.

Heeft u interesse in het lenen van de expositie?

Neem dan contact op met 75jaarbevrijding@prvlimburg.nl. Vermeld hierbij wanneer u de expositie wilt lenen, vanuit welke organisatie, onderwijsinstelling of vereniging en in welk dorp of stad de expositie komt te staan. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie over de beschikbaarheid van de exposities voor de gewenste periode.

-