Her­man Kai­ser boeg­beeld vie­ring 75 jaar be­vrij­ding in Lim­burg (2019/​2020)


Gedeputeerde Staten van Limburg willen een onafhankelijk provinciaal comité voor de viering van 75 jaar bevrijding instellen. Zij hebben de heer Herman Kaiser (64) bereid gevonden hiervoor als regisseur aan de slag te gaan. Als eerste zal hij een comité gaan formeren dat, wat leeftijd, geslacht, achtergrond en spreiding over de provincie betreft, divers van samenstelling is. De heer Kaiser woont in Roermond en is oud-burgemeester van Arnhem, Doetinchem, Roermond en Margraten.

De heer Kaiser studeerde politicologie aan de katholieke Universiteit Nijmegen. De zeventigste herdenking van de Slag om Arnhem in 2014 is één van de hoogtepunten van zijn Arnhemse periode. Hij zette samen met het daartoe gevormde comité en de gemeente Arnhem, met The Bridge to Liberation, een jaarlijks nationaal herdenkingsconcert op touw. Gouverneur Bovens: “Wij zijn er van overtuigd dat de heer Kaiser op inspirerende en kundige wijze invulling zal geven als boegbeeld van de viering en regisseur en beoogd voorzitter van het provinciaal comité 75 jaar bevrijding”.

Limburg viert 75 jaar bevrijding

Limburg wil in 2019/2020 een actieve bijdrage leveren aan 75 jaar bevrijding in Nederland. Er wordt een passende invulling gegeven aan het kroonjaar. Een invulling die past bij de traditie van eren en gedenken, maar die tevens oog heeft voor de toekomst en actualiteit van herinneren en vrijheid. Te beginnen op 12 september 2019 in Mesch (gemeente Eijsden-Margraten) het eerste Nederlandse dorp dat bevrijd werd.

In te stellen comité

Het in te stellen provinciaal comité zal breed van samenstelling zijn en voorstellen doen voor de totale programmering in Limburg. Daarbij waakt zij over een evenredige provinciale verdeling van activiteiten en houdt zij zicht op de Zuid-Nederlandse, landelijke en internationale initiatieven in het kader van 75 jaar bevrijding.

Brainstorm als uitgangspunt

Tijdens een brainstormsessie op 29 januari jl. is er met zo’n 70 vertegenwoordigers uit de Limburgse samenleving van gedachten gewisseld over de elementen die essentieel zijn voor de invulling van deze viering. In deze sessie hebben de deelnemers belangrijke thema’s benoemd die een plek moeten krijgen in het programma, zoals: het betrekken van de jeugd op een eigentijdse manier, het blijven herdenken bij het vieren van vrijheid, ooggetuigen bij de viering nadrukkelijk betrekken, inhoud geven aan de waarde van vrijheid in de huidige samenleving, aandacht hebben voor nieuwe en andere missies.