Jon­ge­ren be­le­ven (on)vrij­heid met VR-Ex­pe­rien­ce


In de voetstappen van 75 jaar vrijheid in Limburg, volgt ADV Limburg de bevrijdingsroute met de VR-Experience ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’. ADV Limburg richt zich met de Experience op scholieren en jongeren, de generatie waarvoor vrijheid vanzelfsprekend is.

Veel jongeren hebben geen ouders of voorouders meer die de oorlog hebben meegemaakt. De Experience wil juist hen bewust maken van wat vrijheid betekent. Hoe voelt het om buitengesloten te worden? Hoe is het om er niet bij te horen? Waarom neemt niemand het voor je op? Met de VR-beleving laat ADV Limburg mensen ervaren hoe belangrijk het is om echt vrij te kunnen zijn. Om jezelf te kunnen zijn zonder je zorgen te maken over je eigen veiligheid of die van mensen om je heen, zonder dat je huidskleur, herkomst, seksuele gerichtheid of politieke overtuiging ertoe doet.

De VR-Experience is een vorm van hernieuwd herdenken. Het perspectief van waaruit men naar de situatie kijkt, wordt letterlijk veranderd. Deze confronterende ervaring raakt het gevoel van de deelnemers en wakkert de dialoog over vrijheid verder aan. Vooral jongeren, die vrijheid vaak als vanzelfsprekend zien, worden actief gestimuleerd om na te denken over de broosheid van vrijheid in Nederland, maar ook wereldwijd. Klik rechts onder de foto voor het hele artikel incl. video!