De kerstgedachte van het burgercomité


Herman Kaiser, voorzitter van het burgercomité 75 jaar bevrijding Limburg, spreekt namens het hele comité een kerstgedachte uit waarin hij mensen oproept om na te denken over onze huidige vrijheid en ze wijst op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die hieraan verbonden is.

"We zijn nu goed halverwege ons herdenkingsprogramma van 75 jaar bevrijding Limburg. Het is indrukwekkend met hoeveel betrokkenheid de Limburgers in beweging waren en zijn met vele projecten en herdenkingsmomenten. Jong en oud laten elkaar zien en voelen hoeveel vrijheid voor hen waard is. De ontberingen en bovenmenselijke offers van militairen, verzetsmensen en burgerslachtoffers laten na zoveel jaren nog diepe indrukken achter. Wij staan daarbij stil. Vol ontzag en eerbied. Wij kijken ook vooruit. Hoe bewaren wij onze vrijheid in een wereld vol onzekerheid en tegenstrijdigheden? Hoe bewaren wij de vrede in de wereld om ons heen en in ons hart? Laten wij elkaar daarover bevragen en bemoedigen. Minder elkaar de les lezen. Elkaar wel bij de les houden. Daarvoor moeten we durven de stilte om ons heen en in onszelf toe te laten. De stilte rondom een kind in een kribbe. Een kind dat ons laat zien hoe teer en kostbaar het leven in vrede is."

- Herman Kaiser, namens het burgercomité 75 jaar bevrijding Limburg


Amerikaanse militairen zetten hun naam op de muur in Groeve de Schark in Maastricht tijdens de kerstviering in 1944.