Pro­vin­cie en vfonds in­ves­te­ren sa­men in 75 jaar be­vrij­ding Lim­burg


Woensdag 2 januari hebben de Provincie Limburg en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), in de personen van gouverneur Theo Bovens en de heer Robert Croll, voorzitter van vfonds, hun beider ambities verbonden rond het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in 2019 en 2020. Zij tekenden die dag een intentieverklaring waarbij het vfonds, naast de provinciale bijdrage van € 1.255.000,-, maximaal € 900.000,- beschikbaar stelt voor subsidies in het kader van herdenken en vieren van 75 jaar bevrijding in Limburg.

Voorzitter Robert Croll van vfonds:

De komende jaren vieren we dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. Het is van groot belang die vrijheid door te geven aan de jeugd. Juist om verbinding tussen generaties te leggen. Voor die projecten stellen wij in de Limburgse programmering graag subsidie beschikbaar.

Het vfonds zal samen met vele partners activiteiten ondersteunen waarbij ook veteranen en dienstslachtoffers een belangrijke rol spelen. Het is de verwachting dat het in 2019 en 2020 de laatste keer zal zijn dat er veteranen zullen deelnemen die nog een actieve herinnering hebben aan die tijd.

Gouverneur Theo Bovens:

Wij willen dit kroonjaar passend invullen met innovatieve lokaal overstijgende projecten. Met deze subsidieregeling van het vfonds kunnen we een extra impuls geven aan het vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid in de Limburgse samenleving. Het thema 75 jaar bevrijding leeft hier enorm. Niet alleen terugblikkend in het verleden, maar vooral ook in verbinding naar de toekomst. Daar ben ik enorm trots op.


tekenmoment vfonds 75 jaar bevrijding gouverneur Bovens (r) de heer Croll voorzitter vfonds (l) en de heer Kaiser (staand)