Ruim 100 sub­si­die-aan­vra­gen 75 jaar be­vrij­ding Lim­burg


De viering van 75 jaar Bevrijding van Limburg in 2019 en in 2020 leeft enorm. Het  Burgercomite ’75 jaar Bevrijding Limburg’ heeft ruim honderd aanvragen voor een financiële bijdrage gekregen om de aangedragen ideeën en projecten ook uit te kunnen voeren.

Dat zijn veel meer aanvragen dan er in oktober aan ideeën zijn gepresenteerd tijdens bijeenkomsten in Venlo en Kerkrade. Op die twee bijeenkomsten werden circa tachtig projecten voor de viering van 75 jaar Bevrijding Limburg toegelicht. Zowel door burgers als door organisaties.

We zijn overweldigd door het groot aantal subsidie-aanvragen, zegt voorzitter Herman Kaiser van het burgercomité. Ik wil dan ook alle betrokken mensen en organisaties bedanken voor hun inzet. Wij staan nu voor de taak om alle aanvragen zorgvuldig te beoordelen en keuzes te maken. Dat is nog niet zo eenvoudig.

Om focus aan te brengen heeft het Comité een drietal accenten benoemd die centraal zullen staan in het streven naar een evenwichtig programma van regionale projecten verspreid over Limburg:

  • Vrijheid en Veiligheid;
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid;
  • Europa als waarde(volle) gemeenschap.

Het Comité streeft naar projecten en initiatieven die passen in een groter geheel, die aansluiten bij de bevrijdingsroute door Limburg, waardoor een vernieuwend en inspirerend programma ontstaat voor de viering van 75 jaar bevrijding.

Projecten die qua statuur, karakter, kwaliteit en reikwijdte een provinciale uitstraling hebben. Die verbindingen leggen (een beweging maken) vanuit het verleden en heden naar de toekomst en die ook nieuwe generaties en nieuwe Limburgers aanspreken. Beweging ook als inhoudelijk element om projecten toekomstbestendig te laten zijn. Naast of vanuit de kleine verhalen van mensen tijdloos en over generaties heen. Vernieuwende en innovatieve projecten, die buiten de gebaande paden gaan.

Projecten die bij je ‘binnen’ komen, de zintuigen prikkelen, je iets laten beleven, waardoor het besef van de waarde van vrijheid in onze unieke samenleving diep verankerd in de huidige en toekomstige generaties.

Kaiser verwacht dat de aanvragen zo snel mogelijk worden afgehandeld. “De aanvragen worden de komende weken door het comité beoordeeld. Begin volgend jaar zullen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over de toekenning van de gelden”.


Limburg 75 jaar bevrijding logo 365 x 365