Ruim baan voor viering 75 jaar bevrijding Limburg

11 maart 2019

Limburg herdenkt 75 jaar bevrijding in de volle breedte. Vanwege het overweldigend enthousiasme uit de samenleving en het belang van het vieren van 75 jaar vrijheid, heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten om extra te investeren in dit bijzondere herdenkingsjaar. Hierdoor kunnen 61 van de 109 ingediende bevrijdingsprojecten rekenen op een Provinciale bijdrage.

Gouverneur Theo Bovens: “Het aantal aanvragen, maar zeker ook de diversiteit en originaliteit, heeft mij verrast en verheugd. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat er helaas ook aanvragen zullen zijn die geen subsidie ontvangen. Dit doet echter niets af aan mijn grote waardering voor alle initiatiefnemers. Hun enthousiasme maakt dat ik met vertrouwen een nieuwe fase in herdenken en vieren van vrijheid tegemoet zie.”

Aanvankelijk was door de Provincie € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het provinciale programma voor de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding. Naast een voucherregeling voor gemeenten en een bijdrage in de opening en sluiting van het herdenkingsjaar was er een bedrag van € 625.000,00 vanuit de Provincie beschikbaar voor innovatieve projecten van personen en organisaties die de viering bovenlokaal ter hand wilden nemen. Een burgercomité onder leiding van de heer Herman Kaiser heeft dit traject begeleidt.
In januari 2019 heeft de Provincie een intentieverklaring getekend met het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). Daarin staat dat het vfonds voor de Provincie Limburg een bedrag van maximaal van € 0,9 miljoen beschikbaar stelt voor projectaanvragen die binnen haar doelstellingen passen.

Call-to-action

De oproep in het najaar van 2018 om met innovatieve ideeën te komen was niet gericht aan dovemans oren. De Limburgers reageerden enthousiast. Dat bleek al tijdens twee avonden in Venlo en Kerkrade waar de projecten werden gepresenteerd aan een burgercomité onder leiding van de heer Herman Kaiser.
Een gevolg van het groot aantal inzendingen (109) was dat de procedure, die het comité wilde volgen, complexer was dan aanvankelijk werd ingeschat. Binnen de beschikbare middelen stond het comité voor een moeilijke afweging, waarbij het op voorhand duidelijk zou zijn dat maar een beperkt aantal projecten de eindstreep kon halen.

Advies

Bij haar beoordeling heeft het comité rekening gehouden met een evenwichtige provinciale spreiding en de drie accenten; vrijheid en veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, en Europa als waardevolle gemeenschap. Daarnaast heeft het comité gekeken naar de aanwezigheid van een aantal belangrijke aspecten in de herdenking van 75 jaar vrijheid.
Deze aspecten zijn:

  • Heel Limburg verbindend (regionale spreiding en bevrijdingsroute 1944-1945)
  • Jongeren en nieuwe vormen (uitzonderlijke projecten en vernieuwing)
  • Vrijheid, verzet en veteranen (accent vrijheid en verantwoordelijkheid)
  • Holocaust (accent vrijheid en veiligheid)
  • Europa en verzoening.(accent Europa als waardevolle gemeenschap)

Binnen de vooraf gestelde kaders van het Comité was ook ruimte voor een aantal gedurfde, spannende projecten. Daarover zou het Comité aan Gedeputeerde Staten kunnen adviseren om de kosten volledig te dekken. Van die mogelijkheid heeft het Comité gebruik gemaakt. Zij adviseerden hiervoor twee jongerenprojecten aan te merken: ‘Limburg Bevrijd(t) - BadDice’ en ‘RamVrie - Stichting Reisgids digitaal leermateriaal’. Beide projecten worden door en voor jongeren geïnitieerd en passen binnen het nieuwe herdenken in de digitale samenleving.

Besluit

Het College van Gedeputeerde Staten heeft het advies van het burgercomité volledig overgenomen en daarbij een extra handreiking gedaan. Om recht te kunnen doen aan het overweldigende aantal aanvragen heeft het College besloten een extra budget ter beschikking te stellen van € 1 miljoen. In totaal kunnen hierdoor 61 aanvragen gehonoreerd worden. 31 op basis van het advies van het burgercomité en 30 aanvragen die een nadrukkelijke meerwaarde hebben omdat ze een bijzondere thematiek raken of een verbinding hebben met één of meerdere provinciale speerpunten (zie bijlage 1). Het gaat daarbij om cofinanciering.

vfonds

Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) investeert in projecten passend bij de missie en doelstellingen. Waarbij het vfonds ook kijkt naar de aansluiting bij het Nationaal programma. Er wordt samen met Stichting 75 jaar vrijheid hard gewerkt aan een landelijke kalender voor de viering van 75 jaar Vrijheid. In totaal komen 14 Limburgse projectaanvragen in aanmerking voor subsidie bij het vfonds (zie bijlage 2).

Limburg viert 75 jaar bevrijding

Limburg wil in 2019/2020 een actieve bijdrage leveren aan 75 jaar bevrijding in Nederland. De herdenking van 75 jaar bevrijding begint in Limburg al in september. Limburg was immers het eerste stukje Nederland dat medio september 1944 door de geallieerde legers werd bevrijd van de Duitse bezetter. Althans voor een deel, want de bevrijding van heel Limburg nam ruim een half jaar in beslag. Er wordt een passende invulling gegeven aan het kroonjaar. Een invulling die past bij de traditie van eren en gedenken, maar die tevens oog heeft voor de toekomst en actualiteit van herinneren en vrijheid. Te beginnen op 12 september 2019 in Mesch (gemeente Eijsden-Margraten) het eerste Nederlandse dorp dat bevrijd werd.

Meer info:
www.limburg.nl/75jaarbevrijding
www.vfonds.nl

Logo's partners viering 75 jaar bevrijding Limburg (vfonds, provincie limburg, 75 jaar vrijheid, europe remembers)