Vrijheid-express Limburg AFGELAST


Gezien de richtlijnen die de overheid hanteert met betrekking tot het Coronavirus en de Nederlandse volksgezondheid heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten dat de Vrijheid-express, ook in Limburg, onder deze omstandigheden helaas geen doorgang kan vinden. Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt momenteel een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden.

De Maand van de vrijheid, waarin in het kader van 75 jaar vrijheid onder meer twaalf bussen van de Vrijheid-express door alle provincies zouden rijden, kan onder de huidige omstandigheden helaas geen doorgang vinden. Onderzocht wordt of een deel van de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 jaar vrijheid verplaatst kan worden naar later dit jaar. Mededelingen over het aangepaste programma voor 4 en 5 mei en de overige evenementen in het land vindt u op 4en5mei.nl, tweedewereldoorlog.nl en vanaf 2 april op vrijheid.nl.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wilt mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en extra kwetsbaar zijn voor het Coronavirus.

Alle deelnemende gemeentes en organisatoren van activiteiten rondom de Vrijheid-express in Limburg worden per mail geïnformeerd over de verdere gang van zaken.


Ik vind het zeer spijtig voor alle vrijwilligers, scholen, gemeenten, maar het is onvermijdelijk. Veel dank aan iedereen die bij de voorbereidingen betrokken is geweest." - Theo Bovens