Bezoek van ambassadeurs NAVO lidstaten aan Zuid-Limburg


Op 13 september jongstleden hebben verschillende landvertegenwoordigers een werkbezoek gebracht aan Zuid-Limburg in het teken van veiligheid, stabiliteit en internationale samenwerking.

Ambassadeurs van Albanië, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Tsjechië en Turkije bezochten samen met Gouverneur Theo Bovens de Allied Joint Force Command (JFC) en AFNORTH international school in Brunssum. De provincie Limburg hecht veel waarde aan goede internationale samenwerking. Honderden expat families die naar Limburg zijn uitgezonden door de NAVO maken deel uit van de Limburgse samenleving. Tevens is de economische impact van JFC van grote betekenis op de regio.

Na het bezoek aan JFC werd de Amerikaanse begraafplaats in Margraten bezocht, de grootste Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland. De begraafplaats dient als een indrukwekkend symbool van de offers die de Amerikaanse legers hebben gebracht om Europa te bevrijden.

Tevens werd er die dag stilgestaan bij de bevrijding van Maastricht, 75 jaar geleden. Verschillende ambassadeurs woonden een herdenking bij het provinciaal bevrijdingsmonument op het Koningsplein in Maastricht bij. Bloemen en kransen werden gelegd om de slachtoffers te eren en om stil te staan bij vrede en vrijheid.