‘Classic meets Freedom’ Bocholtz


Op 15 sept. 2019 vond in Bocholtz het bevrijdingsconcert plaats, ‘Classic meets Freedom’. Een verbroederingsconcert georganiseerd door Zangkoor st. Joseph Bocholtz, i.s.m. fanfare St Cecilia Bocholtz en St Mariën-gesangverein Horbach (D), solist Pieter Nass, het verhaal van een ooggetuige , een gedicht van een kind en een waar gebeurd verhaal over verbroedering, in de Duitse taal.

Wim Possen, voorzitter van het zangkoor St. Joseph Bocholtz:

Bocholtz was op 16/17 september precies 75 jaar geleden bevrijd. Met het oog daarop zijn wij in onze jaarlijkse reeks concerten 'Çlassic meets...' ingesprongen op dit heuglijke feit.

Met deze gegevens hebben wij getracht vrijheid, vrede en verbroedering uit te dragen, mét onze Oosterburen. En
gezien de positieve reacties na het concert zijn we daar volledig in geslaagd.

Vrijheid is voor mij vrije meningsuiting, persvrijheid, vrede, verbroedering, onafhankelijkheid, respect krijgen en zelf tonen, vrijheid van religie, geen dreiging voelen in welke vorm dan ook. Kortom gewoon jezelf kunnen zijn.

Naast veel oudere mensen waren ook veel jongere aanwezig, evenals veel Duitse gasten uit voornamelijk ons buurdorp Horbach/Aachen.
Hun reacties waren zeer positief en vol bewondering dat we dit hebben georganiseerd. Ook de aanwezigheid van militaire voertuigen, geparkeerd voor de kerk, sprak tot de verbeelding. Het stukje 'Verbrüderung' voorgelezen door een Duits koorlid, was indrukwekkend.