Oecumenische kerkdienst "Verdraagzaam"


Op zondagmorgen 15 september 2019 heeft in de St. Jan aan het Vrijthof in Maastricht een oecumenische dienst over verdraagzaamheid plaatsgevonden, iets waar ook kerken bij stilstaan en aan mee willen werken. Acht kerken deden mee met o.a. de deken van Maastricht, protestantse predikanten, de pastoor van de Oud-katholieke kerk en de kapitein van het Leger des Heils. De muziek werd verzorgd door het Komitas kwartet (Armeens) en cantorij Nederlandse Gereformeerde Kerk.

Om wat meer te weten te komen over de organisatie en hun drijfveren, hebben we een aantal vragen gesteld aan De Raad van Kerken Maastricht, die als organisator verbonden was aan de kerkdienst.

Wat heeft u gemotiveerd om de activiteit te organiseren?

Zonder verdraagzaam te zijn is het lastig de vrede te bewaren. Wij zijn nu juist zo blij dat het hier 75 jaar vrede is en dat willen we ook zo houden.


De kerken hebben in oorlogstijd veel bijgedragen om de mensen te ondersteunen. Wij vonden als Raad van Kerken Maastricht dat wij als kerken ook nu een bijdrage moesten leveren bij het herdenken van de bevrijding. Daarom hebben wij zelf het initiatief genomen deze viering te organiseren en te houden omdat de kerk hierbij niet kan en mag ontbreken.

Wat betekent vrijheid voor u?

Vrijheid betekent voor ons als kerken dat we vrij zijn in God te geloven en daar d.m.v. kerkelijke activiteiten ook uiting aan te geven, zonder daarbij anderen onze wil op te leggen. Door uit te gaan van wat bindt - God - en niet van wat scheidt kan heel goed samengewerkt en samen gevierd worden.

Welk specifiek publiek bezocht uw activiteit en wat waren hun reacties?

Naast leden van de aangesloten kerken waren ook diverse belangstellenden aanwezig en er was een grote groep kinderen voor de kinderdienst.

De reacties waren heel positief. Het is enorm gewaardeerd dat de gouverneur aanwezig was in de dienst.