Jongeren beleven (on)vrijheid met VR-Experience


In de voetstappen van 75 jaar vrijheid in Limburg, volgt ADV Limburg de bevrijdingsroute met de VR-Experience ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’. ADV Limburg richt zich met de Experience op scholieren en jongeren, de generatie waarvoor vrijheid vanzelfsprekend is. Veel jongeren hebben geen ouders of voorouders meer die de oorlog hebben meegemaakt. De Experience wil juist hen bewust maken van wat vrijheid betekent. Hoe voelt het om buitengesloten te worden? Hoe is het om er niet bij te horen? Waarom neemt niemand het voor je op? Met de VR-beleving laat ADV Limburg mensen ervaren hoe belangrijk het is om echt vrij te kunnen zijn. Om jezelf te kunnen zijn zonder je zorgen te maken over je eigen veiligheid of die van mensen om je heen, zonder dat je huidskleur, herkomst, seksuele gerichtheid of politieke overtuiging ertoe doet.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend!

Projectleider Patrick Erkens stelt dat ADV Limburg ‘helaas’ nog vrij regelmatig mensen moet ondersteunen die om wat voor reden dan ook buitengesloten en gediscrimineerd worden:

“De vrijheid die deze mensen ervaren is beperkt. Wij vonden het dan ook een mooie gelegenheid om het jubileumjaar van 75 jaar bevrijding aan te grijpen om de onderliggende sluimerende thema’s opnieuw onder de aandacht te brengen. Veel mensen leven in hun eigen ‘bubbel’ en zijn zich er niet van bewust dat wat voor hen zo logisch is, voor veel andere mensen, ook binnen Nederland, niet vanzelfsprekend is!”

De VR-Experience richt zich met name op jongeren van basisschoolgroep 8 en hoger. “Uit ervaring weten we dat leeftijdscategorie 11 t/m 17 jaar er het meest uithaalt”, aldus Erkens. De reacties van de jongeren zijn heel divers: “Sommigen worden er letterlijk heel stil van, terwijl anderen zich heel strijdbaar opstellen en in actie willen komen.” Enkele locaties waar de Experience afgelopen maanden zijn boodschap virtueel overgebracht heeft zijn het PAS Festival, de Mesch Vrijheidsspelen, Basisscholen Spaubeek/Beek/Neerbeek, First Miles To Liberty Beek en het Younglansfestival.

De VR-Experience is een vorm van hernieuwd herdenken. Het perspectief van waaruit men naar de situatie kijkt, wordt letterlijk veranderd. Deze confronterende ervaring raakt het gevoel van de deelnemers en wakkert de dialoog over vrijheid verder aan. Vooral jongeren, die vrijheid vaak als vanzelfsprekend zien, worden actief gestimuleerd om na te denken over de broosheid van vrijheid in Nederland, maar ook wereldwijd. Meer informatie vind je op https://www.advlimburg.nl/.

Beekse jongeren reageren op VR-Experience


Vrijheid voor ADV betekent: Jezelf kunnen zijn zonder je zorgen te maken over je eigen veiligheid of die van mensen om je heen, zonder dat je huidskleur, herkomst, seksuele gerichtheid of politieke overtuiging ertoe doet. "