Toegankelijkheid


Het toegankelijkheidslabel van 75jaarbevrijdinglimburg.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.


Digi-toegankelijk

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.